bedemand-per-rasmussen-askespredning-aabent-hav.jpg

Askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis han eller hun skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Hvis man som efterladt kan godtgøre, at afdøde har ønsket det, er det også nok.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Vi hjælper gerne
Som bedemand kan vi hjælpe og arrangere denne opgave for familien. Herunder også at hjælpe med de nødvendige tilladelser, papirer og andre formaliteter.

Du kan udfylde blanketten for spredning af aske over åbent hav her.
Bemærk, at det ikke er tilladt at sænke urner med aske i havet.

Hvad koster en bisættelse med askespredning?
Ikke en afsked er ens og som ved en bisættelse med urnenedsættelse på kirkegård eller ved en jordbegravelse, er valget hvorledes en bisættelse med askespredning skal være et meget personligt og meget individuelt valg.

Prisen på askespredningen kommer an på hvilke ønsker afdøde har haft, hvilket behov og ønsker de pårørende har, samt hvilke ressourcer der er til rådighed.  

Uanset hvordan højtideligheden ønskes sammensat så er den personlige kontakt essentiel for os, for derigennem at få en god snak og få alle ønsker vendt således vi nemmere kan give det totale overblik - også økonomisk, så der ikke efterfølgende dukker noget op som ikke var oplyst på forhånd. 

Vi har f.eks. flere forskellige kister samt flere forskellige urner der er beregnet til askespredning. Vi har lavet et par pris-eksempler på en askespredning, hvor det primært er hvor meget vi skal varetage samt valget af produkter der er forskellen. Du kan se et askespredning-priseksempel  til 15.135 kr. her og et askespredning-priseksempel  til 20.035 kr. her. Derudover er der spørgsmål om man som pårørende selv sørger for en båd eller om der ønskes vores hjælp til at arrangerer ceremonien.

Sejladsen
Har man en båd til rådighed må man hellere end gerne bruge denne, men hvis ikke samt man gerne vil have der bliver sørge for forplejning har vi listet lidt forskellige muligheder i nedenstående:

Mindehøjtidelighed på M/S Safari Queen, Skive Havn
Der er en pris pr. påbegyndt time for leje af båd ifbm højtideligheden/askespredningen. Det vil være et tillæg hvis man ønsker at sejle ud fra Virksund.
Max. antal deltagere ombord 20 personer.
Der er mulighed for at bestille forplejning ombord, men man må også meget gerne medbringe det selv. Der forefindes toilet ombord. 
Billeder af højtideligheden sendes efterfølgende. Priser og booking kan ske hos Hotel Strandstangen på tlf. 9676 0800 eller 4033 1343.

Mindehøjtidelighed på Skonnerten Maja & Saga Charter, Struer Havn
Der er en grundpris samt en pris pr. person for op til et antal personer og 4 timers skibsleje (maks 75 personer).  Det kan nogen gange være billigere for færre personer og mindre tid, hvis det passer med at de har et andet arrangement i den ønskede afsejlingshavn.

De har haft en del kunder som har fået deres fjordbuffet efterfølgende eller kaffe og kage
De kan dække op til 60 pers i deres store salon, og 28 pers. i en mindre salon.
Man kan mere om det på http:/www.sejlture.dk

Dommerbåden "Mette" fra Egå Marina
Har plads til max. 10 personer.
Det koster et fastbeløb kr. for en sejlads på en 1/2 time i Århus bugt. Det er desværre ikke muligt at bestille forplejning til en sejlads på Mette.
Kontakt: Ole Lundskov tlf. 3074 2803.

Der må tages forbehold for ændringer i mulighederne for sejlads (for eksempel om båden sejler det ønskede tidspunkt) mv.

Mindested
Når afdødes aske spredes, kan de efterladte savne et sted at gå hen for at mindes, når sorgen og savnet er størst. Selv om der ikke er et gravsted at besøge, er det muligt at få lavet en gravsten, som man kan placere der, hvor det giver bedst mening for en – et sted, hvor man kan mindes. Det kan være i haven, ved sommerhuset, eller et andet sted, hvor man gerne vil huske og mindes. I visse tilfælde er det også muligt at få mindestenen lagt på kirkegården. Her skal man spørge hos det lokale kirkekontor.

Plænesten

En mindesten må ikke placeres på et offentligt sted, men gerne i en privat have. 

Hvis man foretrækker noget mere diskret end en sten, kan man hos Bedemand Per Rasmussen købe en mindeplade af træ med en enkel tekst og/eller koordinater fra der, hvor askespredningen fandt sted, evt. sammen med et billede af afdøde. Mindepladen kan sættes op i et træ i haven eller ved sommerhuset, eller den kan stå i hjemmet.

Teksten på enten mindeplade eller mindesten kan holdes helt enkel med blot et enkelt ord eller et navn. Eller man kan vælge samme type inskription som på en traditionel gravsten med navn, fødsels- og dødsdato, eventuelt kombineret med koordinaterne til der, hvor asken er blevet spredt. På den måde får minderne en fast holdeplads, og de efterladte får et sted, hvor der kan lægges en buket blomster i ny og næ.

×