urne-nedsaettelse-biourne.jpg

Urnenedsættelse

Der går mellem en og to uger fra højtideligheden, til urnen er klar til at blive sat ned på det valgte gravsted.

Hos Bedemand Per Rasmussen tilbyder vi at arrangere en smuk urnenedsættelses ceremoni, som bl.a. kan inkluderer blomster, musik, oplæsning eller andre lignende mindehøjtideligheder.

Sædvanligvis er det den enkelte kirkegårds personale der forestår urnenedsættelse. Det vil sige at hvis man ønsker deltagelse af præsten ved ceremonien skal dette aftales direkte med den pågældende præst.

Det kan være en ide, at koordinere urnenedsættelsen med at gravstenen eller gravpladen kan blive leveret til kirkegården, men dette tilbyder vi ligeledes at varetage.

En urnenedsættelse finder oftest sted inden for arbejdstiden på kirkegården og nogle steder kan der forekomme et tillæg for urne nedsættelse uden for arbejdstiden.

Den pågældende kirkegård kan oplyse om deres forhold.

Sammen finder vil den løsning der passer jer bedst. Kontakt os for yderligere information omkring en smuk og mindeværdig urnenedsættelse.

×