urner-der-kan-males-paa.jpg

Urner, der kan males på

Mens den traditionelle folkekirkelige begravelse er på retur, vinder den personlige afsked med livet frem. Og det gør sig også gældende, når det handler om urner.

Det er således i dag muligt at gøre kister og urner meget mere personlige ved at udsmykke dem med tegninger og malerier, som man maler direkte på urnen.

Især børn kan få meget ud af at lave tegninger på kisten eller urnen, men også voksne udsmykker og gør urner personlige. Og for flere børnefamilier giver processen med at male urnen en god tilgang til at få talt om den person, man har mistet.

Det at male eller skrive små hilsner på urnen bliver en del af sorgbearbejdningen med en god afsked. Og specielt for børnene er det rart at udtrykke sig gennem tegninger og handlinger i stedet for følelser, som de har svært ved at sætte ord på.

×