boern-og-begravelser-4.jpg

Børn og begravelser

Når der sker et dødsfald i familien, vil børn på den ene eller anden måde altid blive inddraget, alene af den grund at de voksne vil være berørt af det.

Når du taler med et barn, om nogen der er død, er det meget vigtigt, at du bruger det konkrete ord død. Børn forstår ikke omskrivninger, og der er børn, der i årevis har ventet på deres bedsteforældre, fordi de havde fået at vide at vedkommende ' var gået bort', 'havde fået fred' eller 'var sovet ind'.

Hvis du selv er i sorg, så lad barnet se din sorg, og opleve at du virkelig er ked af det. Hvis du prøver at skjule sorgen, får barnet den opfattelse at sorgen er en forbudt følelse.

Børn kan have behov for at være med i forberedelserne til begravelsen, især børn i skolealderen. Nogle børn har helt bestemte ønsker til f.eks., at den afdøde skal have tegninger med i kisten, eller at der skal synges bestemt sang, som den afdøde altid sang for barnet.

Det er naturligt, at børn deltager i begravelse/bisættelse sammen med de øvrige efterladte. I mange tilfælde har børn en umiddelbar, ukompliceret opfattelse af døden. Hvis børn ikke bliver taget med, kan de føle sig holdt uden for en familiebegivenhed. Omvendt vil mange børn sikkert føle, at de er en del af fællesskabet, når de deltager i begravelsen. Forbered barnet godt. Fortæl nøjagtigt, hvad der skal ske og hvorfor.

Der er ingen regler for, hvad der er rigtigt. Det er den enkelte families vurdering, der er afgørende. Snak med børnene om det. Afhængigt af alder kan børnene selv tage stilling til, om de vil deltage.

Læs mere om børn og begravelser her

×