Bedemand-per-rasmussen-begravelse-ulstrup_efterhoejtideligheden.jpg

Efter højtideligheden

Selvom man står midt i en sorgfyldt periode, er man som pårørende nødt til at tænke på mange ting efter højtideligheden. Dels er der økonomien og skifteretsbehandlingen (se mere under Skifteretten), dels andre praktiske ting. Hos Bedemand Per Rasmussen vejleder vi gerne om forløbet og kan om ønsket også yde praktisk bistand og støtte.

Som regel vil boet efter afdøde kunne betale for begravelsen eller bisættelsen, men ellers påhviler omkostningerne den, der har bestilt arrangementet. Der er dog flere muligheder for offentlig hjælp. Det afhænger i nogle tilfælde af egne økonomiske forhold.

Begravelseshjælp

Hvis boet ikke kan dække udgifterne, er det muligt at søge om begravelseshjælp hos den pågældende kommune. Der er også mulighed for støtte gennem Sygeforsikringen Danmark (gruppe 1 og 2). Endvidere yder visse fagforeninger begravelseshjælp til deres medlemmer. Vi har mange års erfaring med at finde vej gennem systemet og kan eventuelt bistå med ansøgningerne.

Efterlevelseshjælp

Ægtefæller til afdøde kan endvidere søge om efterlevelseshjælp hos kommunen. Det har vi som bedemænd desværre ikke mulighed for at bistå med, og du skal selv henvende dig til din kommune.

Psykologbistand

Tiden efter et dødsfald kan for de nærmeste pårørende være meget hård og smertefuld at komme igennem. Derfor er det i nogle tilfælde muligt at søge gratis bistand hos en praktiserende psykolog. Det kræver en henvisning fra egen læge.

Andre praktiske ting

Men der er flere andre praktiske gøremål efter et dødsfald. For det første skal man sikre sig, at husleje og øvrige regninger bliver betalt over en budgetkonto i banken. I de tilfælde, hvor efterlevende pårørende ikke bliver boende i lejligheden, skal lejemålet opsiges.

Hvis afdøde har haft bil, og arvingen eller arvingerne vælger at beholde den, skal den omregistreres. Det foregår enten på et statsautoriseret motorkontor eller via TastSelv på www.skat.dk. Samtidig skal bilforsikringen overføres til eget navn. Det samme gælder naturligvis for motorcykler.

Man skal også sørge for afmelding af øvrige forsikringer, fastnet-telefon, mobiltelefon, avisabonnementer mv. Endelig skal eventuelle foreningsmedlemsskaber opsiges, ligesom profiler på internettet på f.eks. Facebook, Instagram eller Twitter skal lukkes. Lukning af internetprofiler kan være en besværlig proces, og vi tilbyder derfor assistance gennem vores samarbejdspartner www.aftercloud.co.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere vejledning.

 

×