mine-sidste-aftaler-4.jpg

Privatskifte

Hos Bedemand Per Rasmussen kan du nu også få hjælp og vejledning til andre vigtige dokumenter 

Vi har ansat Lene Lund Bendix, der som konsulent udfører diverse juridiske opgaver for os. Lene er cand.jur. og har desuden en Master i Inter-national og Europæisk Skatteret. Lene har arbejdet i en dødsbobeskat-ningsafdeling ved skattevæsenet og har desuden arbejdet i et advokatfirma med bl.a. dødsboer. Efter mange års ansættelse i Skat er Lene nu gået på pension, men vil gerne beskæftige sig med juraen, og hun har derfor valgt at indgå et samarbejde med Bedemand Per Rasmussen med henblik på at yde virksomhedens kunder service – særligt indenfor testamenter, fremtidsfuldmagter og dødsboer.

Mindre boer, der skiftes privat 

Helt små boer 

Boer, der ikke har fast ejendom, erhvervs- og investerings-aktiver og aktiver/passiver udenfor Danmark, og som kun har indbo uden væsentlig værdi. 
Åbningsstatus og boopgørelse udarbejdes sammen med en komplet samling af alle bilag – klar til at aflevere i skifteretten. 
Det koster 10.000 kr. at få denne hjælp fra os. 

Lidt større boer 

Boer, der kun ejer fast ejendom/ sommerhus, der har været benyttet af afdøde som bolig/sommerbolig, ikke har væsentlige erhvervs- og investeringsaktiver, ikke ejer erhvervsaktiver/passiver og ikke har aktiver/passiver udenfor Danmark. 
Åbningsstatus og boopgørelse udarbejdes sammen med en komplet samling af alle bilag – klar til at aflevere i skifteretten. 
Det koster 15.000 kr. at få denne hjælp fra os. 

×