begravelse-under-for-folkekirken-borgerlig-bisaettelse.jpg

Begravelse uden for Folkekirken - borgerlig bisættelse

En borgerlig bisættelse eller begravelse foregår uden kirkelig medvirken. Det giver mulighed for, at man selv kan arrangere ceremonien i afdødes ånd, eller som man selv ønsker det.

Ceremonien kan man afholdes i et velegnet lokale, hvor afdøde er kommet igennem sit liv eller på et sted, der har haft betydning for afdøde og de pårørende.

Der er ingen krav til stedet, ud over at man naturligvis ikke må forstyrre den offentlige orden, og at ceremonien skal være sømmelig.

Den praktiske del aftales med os som bedemanden. Udover en eller flere personlige talere bliver der gerne valgt musik og sange, eventuelt ud fra afdødes egne ønsker, eller ud fra, hvad I som pårørende føler, er i harmoni med afdødes holdning og ønsker.

Selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan nogle efterladte finde støtte i de kendte ritualer og en præsts professionelle og menneskelige håndtering af situationen. Derfor siger nogle præster, af hensyn til de pårørende, ja til at medvirke enten ved en kirkelig begravelse eller ved en ceremoni, man tilrettelægger i fællesskab. Andre præster siger konsekvent nej til at medvirke og til at kirken bliver brugt ved begravelsen. Det nej er som oftest begrundet i respekt for afdødes ønske om ikke at tilhøre kirken.

En bisættelse/begravelse og en eventuel efterfølgende sammenkomst afholdes både i respekt for afdøde og for, at familie og venner har mulighed for at tage afsked og mindes den døde. Og da højtideligheden/afskeden ikke kan gøres om, er det vigtigt, at man overvejer forløbet nøje.

Vi kan være behjælpelige med:
Velkomst samt orientering af forløbet
Oplæse personlig tale
Oplæse digte
Afrunding af højtideligheden
m.m.

 

×