kremering-ligbraending-bisaettelse.jpg

Begravelsesmuligheder

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Min sidste vilje.

Hvis det ikke er tilfældet, står man som pårørende med en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald, der skal afklares i forbindelse med begravelsen.

Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?

Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?

Skal en præst medvirke ved højtideligheden?

Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?

Skal asken spredes over havet?

Stillingtagen til blomster, annonce, gravsted, gravsten, sammenkomst osv.

Afhængigt af om aføde skal kremeres eller jordbegraves, kaldes højtideligheden enten en bisættelse eller begravelse. Ofte bruges ordet begravelse om begge dele, men forskellen er stor.

Hvis afdøde skal jordbegraves, det vil sige, at kisten sænkes i jorden, kaldes højtideligheden (inden) en begravelse.

Hvis afdøde skal kremeres (ligbrændes) og efterfølgende i en urne, kaldes højtideligheden (inden) en bisættelse.

×