boern-og-sorg-3.jpg

Børn og sorg

Børns sorgproces er på mange måder længere og sejere end voksnes, fordi børn på hvert nyt udviklingstrin oplever og forstår tabet på en ny måde. Børns evne til at bearbejde og forstå, hvad, deres tab kommer til at betyde for dem, afhænger blandt andet af deres alder og modenhed.

Børn har brug for voksenhjælp til at bearbejde deres sorg. Hjælpen behøver, ikke at være professionel i traditionel forstand men kan også komme fra voksne, som barnet har tillid til.

Børns sorg er på ingen måde noget forbigående, men derimod et livsvilkår, som vil følge dem resten af livet. Børn erkender løbende, hvilke muligheder de ikke har og ikke får. De vil gang på gang blive konfronteret med de 'tabte' muligheder i deres omgivelser, når de ser andre børn og unge i samspil med forældre.

Børns sorg tager tid. Derfor er det så vigtigt, at alle voksne omkring barnet forstår, hvor vigtigt det er at være opmærksom på barnet, så det får tid til at sørge, bearbejde og forstå tabet, hver gang der opstår nye situationer, hvor den afdødes tilstedeværelse ville have haft betydning for barnet.

Også selv om man kan være tilbøjelig til at mene, at når nu er der gået tre år, og så må barnet da være kommet sig over det. Man kan nemlig ikke sætte tid på sorg!

Tegn, der indikerer, at et barn kan have behov for mere hjælp, er:

  • Barnet trækker sig tilbage fra venner og voksne
  • Skolepræstationer svækkes i markant grad
  • Barnets væremåde ændres drastisk og vedvarende
  • Efterreaktionerne er stærke og vedvarende
  • Barnet taler om at skade sig selv eller at tage sit eget liv
  • Barnet reagerer med stærke selvbebrejdelser
  • Barnet grubler konstant over det, der er sket

Læs meget mere om børns sorg på www.bornsvilkar.dk/ eller cancer.dk/omsorg

×