tradition-etikette-bedemand-begravelse-viborg.jpg

Tradition & etikette

Lige så naturlig som fødsel og barnedåb, er død og begravelse. Naturligvis er det mere vemodigt at sige farvel end goddag, men alle kommer til at tage afsked med livet på jorden, og en begravelse er i sin højtidelighed både en smuk og en bevægende begivenhed.

Det er heldigvis ikke så tit at vi går til begravelse. De fleste mennesker i Danmark går ikke ret mange begravelser igennem et helt liv. Det er derfor helt naturligt, at mange af os er usikre på de formelle og uformelle regler ved en begravelse.

Når et menneske dør, overlades som regel alle praktiske foranstaltninger til de professionelle hjælpere: os som bedemand, præsten og personalet på den institution, hvor dødsfaldet er sket. Det personlige præg på en begravelse eller bisættelse kan bestå i valg af tøj til afdøde, salmer og blomster og i, at man ønsker at give afdøde en ting med i kisten: et afskedsbrev, et familiebillede, en vielsesring, en tegning, et lykkedyr e.l.

Efter højtideligheden er der ofte mindesamvær, som regel om et kaffebord. Man kan vælge at gøre mindesammenkomsten privat ved kun at invitere de nærmeste, eller man kan invitere hele følget, som regel ved at præsten eller et familiemedlem annoncerer det. De pårørende sender kort tid efter begravelsen et takkekort til dem, der har deltaget eller udvist opmærksomhed, eller de indrykker en takkeannonce i et dagblad.

Der er flest kristne begravelser i Danmark, og i dag er flest af disse bisættelser - det vil sige kremering.

Samtidig er antallet af borgerlige bisættelser ligeledes stigende. Her er det vores erfaring, at vi som bedemand er en god hjælp og støtte for de efterladte i tilrettelæggelsen af afskedsceremonien.

Vi har stor erfaring i vejledning og ledelse af borgerlig højtidelighed.

Som bedemand hjælper vi også ved urnenedsættelse, hvis I ønsker dette.

Der er selvsagt også andre trosretninger med andre skikke end de traditionelle danske begravelser. Her hjælper vi også gerne.

×