kan-man-fa-tilskud-til-begravelsen.jpg

Skifteretten og de forskellige boskifter

Ved et dødsfald overgår behandlingen af afdødes bo – altså formue, fast ejendom og øvrige ejendele – til skifteretten, som afgør arvespørgsmålet ved et såkaldt skifte. Bedemanden eller sognepræsten udpeger en kontaktperson, som omtrent en måned efter dødsfaldet bliver kontaktet af skifteretten enten telefonisk eller pr. brev. Ofte kan skiftespørgsmålet afgøres over telefonen, mens man i andre tilfælde vil blive indkaldt til møde og bedt om at medbringe forskellige oplysninger om afdødes familie- og formueforhold. Hos bedemand Per Rasmussen vejleder vi gerne, så du kan føle dig helt tryg ved forløbet.

Herunder kan du læse det vigtigste om de forskellige typer skifte. Få flere oplysninger ved at klikke på de tilhørende links.

Uskiftet bo

Uskiftet bo betyder, at afdødes ægtefælle kan blive boende i fælles bolig og råde over fælles formue og ejendele – uden at der sker en egentlig bobehandling. Betingelsen for at sidde i uskiftet bo er, at afdøde og den efterlevende ægtefælle har fælles børn. Hvis den afdøde har børn fra tidligere forhold, skal disse børn desuden give deres samtykke. Læs mere ved at klikke HER.

Boudlæg

Ved et boudlæg går boet til afdødes nærmeste efterladte, som ikke hæfter for eventuel gæld. Betingelsen er, at afdøde højst efterlader sig en samlet formue på kr. 45.000 (2019-tal), efter at rimelige udgifter til begravelsen eller bisættelsen er trukket fra. Læs mere ved at klikke HER.

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg betyder, at hele boet bliver udlagt til den efterlevende ægtefælle. Det kræver, at ægteparrets samlede formue ikke er større end et nærmere fastsat beløb, som løbende reguleres. I 2012 var beløbet på kr. 780.000. Læs mere ved at klikke HER.

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om fordelingen af arven, og mindst én af dem er myndig, kan der blive tale om et privat skifte. Læs mere ved at klikke HER.

Forenklet privat skifte

Hvis den efterlevende ægtefælle er eneste arving, kan der gennemføres et såkaldt forenklet privat skifte. Læs mere ved at klikke HER.

Bobestyrerbo

I visse tilfælde kan myndighederne udpege en særlig bobestyrer. Det kan f.eks. dreje sig om situationer, hvor arvingerne er uenige, hvor alle arvinger er umyndige, eller hvis boet er insolvent. Det er også muligt, at den afdøde i sit testamente selv har ønsket et bobestyrerbo. Læs mere ved at klikke HER.

×