mine-sidste-aftaler-2.jpg

Fremtidsfuldmagt og testamente

Hos Bedemand Per Rasmussen kan du nu også få hjælp og vejledning til andre vigtige dokumenter 

Vi har ansat Lene Lund Bendix, der som konsulent udfører diverse juridiske opgaver for os. Lene er cand.jur. og har desuden en Master i International og Europæisk Skatteret. Lene har arbejdet i en dødsbobeskat-ningsafdeling ved skattevæsenet og har desuden arbejdet i et advokatfirma med bl.a. dødsboer. Efter mange års ansættelse i Skat er Lene nu gået på pension, men vil gerne beskæftige sig med juraen, og hun har derfor valgt at indgå et samarbejde med Bedemand Per Rasmussen med henblik på at yde virksomhedens kunder service – særligt indenfor testamenter, fremtidsfuldmagter og dødsboer. 


Har du en fremtidsfuldmagt? 

Vi kan hjælpe dig med at sikre dig i en situation, hvor du måske ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv, og dermed gøre det meget nemmere for dine nære pårørende at hjælpe dig i en svær tid. 
Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke kan træffe beslutninger selv, kan dine pårørende, f.eks. din datter eller søn, ikke hjælpe med bankforretninger, bestilling af medicin, ansøgning om plejehjemsplads og mange andre ting medmindre, du har en fremtidsfuldmagt. 

Du kan få lavet en fremtidsfuldmagt med hjælp fra os, der sikrer, at dine interesser også kan varetages, hvis du er ude af stand til at gøre det selv. 
Det koster kr. 1.500 kr. at få vores hjælp til oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Derudover skal du betale 300 kr. til skifteretten, når fremtidsfuldmagten skal tinglyses. 

Har du et testamente? 

Ved du, hvordan en eventuel arv efter dig vil blive fordelt? Og svarer det til, hvad der er dit ønske? Vi kan i de fleste situationer hjælpe dig med at oprette et testamente, så du er sikker på, hvordan din arv til den tid bliver fordelt. 

Mange familier i dag er sammenbragte med dine, mine og vores børn og derfor kan det være vigtigt, dels at sikre hinanden som ægtefæller eller samlevere, men også at sikre en rimelig fordeling af arv til børnene. Der er også flere, især ældre, der ikke har arvinger, som arver efter arveloven, dvs. særligt ægtefælle, børn, børnebørn, forældre, søskende, søskendebørn og bedsteforældre. 

Hvis der ikke er arvinger, som arveloven opremser, tilfalder arven statskassen, hvis der ikke er lavet et testamente. Det koster 3.750 kr. at få vores hjælp til et almindeligt testamente. Derudover skal du betale 300 kr. til skifteretten, når testamentet skal tinglyses. 

Fremtidsfuldmagt og testamente

Vi tilbyder en rabat hvis du/I vælger både at oprette en fremtidsfuldmagt og et testamente på samme tid. 

Ved enkeltperson:

En fremtidsfuldmagt 1.500 kr.
Et testamente: 3.750 kr.
I alt 5.250 kr. - rabat 250 kr. = 5.000 kr.  

Dertil kommer et gebyr til skifteretten på 300 kr. til tinglysning pr. dokument.

I er et par

To fremtidsfuldmagter à 1.500 kr. = 3.000 kr.
Et gensidigt testamente à 5.000 kr.=5.000 kr
I alt 8.000 kr. - rabat 500 kr = 7.500 kr.

Dertil kommer et gebyr til skifteretten på 300 kr. til tinglysning pr. dokument. 

I er et par men ønsker ikke et gensidigt testamente:

To fremtidsfuldmagter à 1.500 kr. = 3.000 kr.
To testamenter à 3.750 kr. = 7.500 kr.
I alt 10.500 kr. - rabat 500 kr. = 10.000 kr.

Dertil kommer et gebyr til skifteretten på 300 kr. til tinglysning pr. dokument. 

Ønsker du/I at Lene kommer til dig/jer, koster det et standardbeløb på 500 kr. 

×