kan-man-fa-tilskud-til-begravelsen.jpg

Tilskud til begravelsen

Hvem kan få begravelseshjælp

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælpen til boet.

Begravelseshjælpens størrelse

Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue.

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 10.100 kr. (2023).

Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 12.100 kr. (2023).

Er den, der skal begraves, født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr. Dette beløb reguleres ikke.

Afdødes eventuelle formue bestemmer hjælpens størrelse:

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis den, der skal begraves, efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 40.500 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 52.600 kr. (2023).

Afdøde var enlig

Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 20.300 kr. (2023) for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 32.400 kr. (2023).

Ansøg om begravelseshjælp

Det er boopgørelsen, der er beregningsgrundlaget for begravelseshjælpen. Du skal sende ansøgning om begravelseshjælp til Udbetaling Danmark. Ansøgningsskemaet kan fås hos os og via borger.dk under begravelseshjælp.

Vi hjælper gerne med at søge tilskud og gør næsten altid.

Kilde: borger.dk

×