Sig det sidste farvel i rolige omgivelser

Gudenådalens Begravelsesforretning i Bjerringbro har som en af de få begravelsesforretninger i Danmark et en mindestue, hvor pårørende kan sige det sidste farvel til deres kære i rolige omgivelser.

Lokalet er specialindrettet til formålet og henvender sig til dem, der ønsker at bruge længere tid sammen med afdøde, end det ofte er muligt på hospital, plejehjem eller lignende. Mens man førhen brugte skikken med at samle familien og synge afdøde ud hjemmefra, er det ikke længere så brugt. Ikke af modvilje, men simpelthen fordi familien ofte bor spredt over hele landet. Flere har derfor efterspurgt et sted, hvor de kunne få en stille stund til at sige farvel og mindes til sine kære, og derfor etablerede Gudenådalens Begravelsesforretning Mindestuen – hvor man kan tage præcis den afsked, man ønsker. Med eller uden sang, taler eller nærvær og stilhed.

Ønsker man en åben kiste, som det sig engang også var skik og brug, er det også en mulighed. Og der er intet tidsmæssigt pres – som pårørende kan man tage sig præcis så lang tid til at sige farvel, som man har behov for.

En individuel afsked

For nogle vil mindestuen være en kærkommen mulighed for at sige det sidste farvel. Nogle vil have brug for lang tid sammen med afdøde, mens andre bruger ganske kort tid. Her er det vigtigt at bemærke, at alle afskeder er individuelle, og der er intet, der er rigtigt eller forkert; sorg og måden at sørge på er lige så forskellige, som mennesker er det.

En afsked for alle

Man kan bruge mindestuen hos Gudenådalens Begravelsesforretning, uanset hvilken trosretning man tilhører. Samt hvis man ikke tilhører nogen trosretning overhovedet. Det vil sige, at mindestuen er helt neutralt uden religiøse symboler af nogen slags.

Det er også muligt at bruge Mindestuen til at afholde selve begravelsen eller bisættelsen. Det vil typisk være en borgerlig højtidelighed, der holdes herfra, men under særlige omstændigheder er det muligt at få en præst til at deltage. Der er højttalere mv. til fri afbenyttelse, så både taler musik, sang og lignende er muligt.

Ud over Mindestuen har vi hos Gudenådalens Begravelsesforretning desuden faciliteterne til at opbevare kisten med afdøde fra bortgangen, og indtil ceremonien er afholdt. Det betyder, at afdøde efter ligsynet på sygehuset, i hjemmet, eller hvor dødsfaldet er fundet sted, køres til Gudenådalens Begravelsesforretning, hvor vi med respekt og omsorg passer godt på ham/hende i et kølerum, indtil det sidste farvel.

×