hvad-kan-vi-hjaelpe-med-begravelse-i-viborg-bedemand.jpg

Vi kan hjælpe med

Hos Bedemand Per Rasmussen er vi eksperter i at planlægge begravelser og bisættelser – samt hjælpe og vejlede pårørende i en svær tid. Vi har opbygget vores kompetencer gennem mange år i branchen.

Vi kan hjælpe med at skabe overblik her og nu samt vejlede omkring beslutninger, som af praktiske årsager skal afklares på selve dødsdagen og dagene lige efter.

Vi hjælper, når det drejer sig om:

 • Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for begravelsen/ bisættelsen.
 • Vejlede om gravstedsformer
 • Koordinerer tingene med kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem, krematorium, blomsterhandler, stenhugger, sted for sammenkomst, bogtrykker mm.
 • Anmeldelse til begravelsesmyndighed.
 • Hjælp til udformning af dødsannonce samt indrykning.
 • Levering af kiste, urne mm.
 • Ilægning i kiste samt fremvisning og udsyngning.
 • Kørsel med rustvogn
 • Arrangere afskedsstund, andagt og udsyngning
 • Sanghæfter til afholdelse af udsyngning
 • At se afdøde i kiste
 • Indsætning af kiste i kirke eller fra kapel til kirke

Hvis du ønsker det, kan vi også hjælpe, når det handler om at:

 • Bestille blomster til kiste- og kirkepyntning
 • Bestille kranse og dekorationer
 • Trykte salmehæfter
 • Træffe aftale med stenhugger, sted for sammenkomst
 • Formidle kontakt ang. gravsted og bestille gravning
 • Bestille solister og musikere
 • Bestille kapelsal
 • Stå for modtagelse på kirkegård eller krematorium
 • Bestille og levere gravsten og inskription
 • Udfylde og indlevere dødsanmeldelse og andre offentlige dokumenter
 • Sørge for at ansøge om begravelseshjælp om begravelseshjælp
 • Henvise til præst eller anden ceremoniholder.
 • Afholde og koordinere borgerlig højtidelighed
 • Formidle kontakt til fagforening, forsikringsselskab mm.
 • Hente og aflevere dødsattest
 • Hjælp til udformning af dødsannonce samt indrykning.
 • Hjælp til udformning af takkeannonce samt indrykning
 • Lave personlige takkekort
 • Arrangere transporter til og fra udlandet
 • Inddragelse af børn og unge i processen omkring afskeden, maleurner mm.
 • Professionel viden om sorg processer.
 • Salg af bøger (diverse bøger om sorg til både børn, unge og voksne)

Du kan se priser på forskellige ydelser ved begravelse og bisættelse her. Og er du i tvivl om noget? Så er du altid velkommen til at kontakte os - døgnet rundt.

Du kan også læse mere om guide til begravelse her eller "Dødsfald, hvad gør jeg" her.

×