begravelsesguide.jpg

Guide til begravelse/bisættelse

Et dødsfald sætter mange tanker og ikke mindst spørgsmål i gang, og der er mange ting, du skal forholde dig til i en sorgfyldt tid. Med denne guide får du et nemt overblik over det, der typisk skal være styr på i forbindelse med et dødsfald og en begravelse eller en bisættelse. Og har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Bedemand Per Rasmussen på telefon 86 62 01 96 – vi tager telefonen døgnet rundt.

Der er sket et dødsfald - hvad skal jeg gøre?

Når en person afgår ved døden, er der en masse praktiske ting, der skal være styr på. Hos Bedemand Per Rasmussen kan vi hjælpe med det hele. Nedenstående information er vigtigst umiddelbart efter et dødsfald:

  • Dødsattest (kontakt lægen, hvis dødsfaldet ikke sker på hospitalet)
  • Kontakt Bedemand Per Rasmussen på telefon 86 62 01 96. Vi tager telefonen hele døgnet. Det er en fordel, hvis du kender afdødes personnummer og også gerne partners/ægtefælles personnummer.
  • Hvis det er din partner eller ægtefælle, der er gået bort, så sørg for, at både løn og pension bliver udbetalt til din konto. Eventuelle fælles konti bliver nemlig spærret et halvt til to døgn efter, dødsfaldet er blevet anmeldt

Nødvendig dokumentation

  • Vi skal bruge afdødes personnummer, sygesikringskort, pas eller øvrigt ID
  • Ægtefælles/partners ID (personnummer)
  • Anmelders personnummer (hvis du ikke er ægtefælle eller partner)

Hos Bedemand Per Rasmussen kan vi hjælpe med alle øvrige spørgsmål og vigtige informationer. Vi sørger også for at kontakte præsten eller kirkekontoret senest to dage efter dødsfaldet. Hvis der er tale om en borgerlig ceremoni (en højtidelighed uden en præst, hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken), sørger vi for egnede lokaler.

Se mere under menuen hvad vi kan hjælpe med.

Det sker der, når man dør

Der kan være mange forskellige årsager til et dødsfald, men helt grundlæggende sker der det samme i kroppen, når døden indtræffer; hjertet stopper med at slå, og blodet koagulerer (det bliver tykt og størkner).

Det størknede blod ’bundfælder’ og giver livor mortis – ligpletter. Herefter opstår der ’rigor mortis’ – dødsstivhed. Musklerne bliver stive, da de ikke længere får ilt. Kroppens celler dør, og kroppen forgår hurtigere. Det kan se voldsomt ud, men det er helt naturligt, og som din bedemand sørger vi naturligvis for, at afdøde bliver gjort fint i stand til begravelsen.

Umiddelbart efter et dødsfald - dødsattesten udstedes

Når der sker et dødsfald, skal en læge attestere, at døden er indtrådt. Hvis dødsfaldet sker på et hospital, sker besøget af lægen helt automatisk, mens du selv skal tage kontakt til en læge, hvis dødsfaldet sker i hjemmet eller et andet sted. Hvis du synes, det bliver for overvældende selv at skulle kontakte en læge, kan vi her hos Bedemand Per Rasmussen også være behjælpelige med at guide dig til, hvad du skal gøre. Du behøver ikke vente med at tale med en bedemand til efter, lægen har været der – du skal blot være opmærksom på, at vi som bedemænd ikke kan flytte eller håndtere afdøde, før der foreligger en dødsattest fra lægen. Du kan læse mere om dødsattesten på Styrelsen for patientsikkerhed.

Skifteretten

Når der sker et dødsfald, bliver skifteretten automatisk oplyst om det og kontakter nærmeste pårørende vedr. bodeling. Det er en god idé at have overvejet eller klarlagt, hvordan boet skal fordeles (skiftes). Læs mere på skifterettens hjemmeside eller under menuen efter højtideligheden HER .

Økonomi i forbindelse med et dødsfald

Spærrede konti, udgifter til begravelse, ATP mv. – der er også mange økonomiske aspekter ved et dødsfald. Læs med her, og bliv en smule klogere på området.

Udbetaling Danmark (ATP)

En begravelse eller bisættelse koster penge, men det er ofte muligt at få begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Hvis afdøde er født før 1. april 1957, er beløbet 1.050 kr. – et beløb, der bliver fratrukket din regning hos os. Vi anmoder desuden også Sygeforsikring Danmark om et beløb, og var afdøde i gruppe 1 eller 2, er der yderligere 1.400 kr. at hente. De bliver ligeledes fratrukket regningen hos os.

Hvis afdøde havde en begravelsesopsparing, en fagforening eller lignende, kan vi hos Bedemand Per Rasmussen hjælpe med at hente beløbene her hjem.

ATP-pension får automatisk besked om dødsfaldet, når dødsanmeldelsen til skifteretten bliver sendt. Lovgivning og regler om netop ATP er temmelig omfattende, og du kan læse mere om det på Borger.dk.

Arv og gæld

Det er ikke usædvanligt, at der opstår arvestridigheder mellem de efterladte ved et dødsfald, men det kan også foregå nemt og smertefrit. Der er mange ting, der skal tages højde for ved både arv og gæld – var der mange efterladte, havde afdøde skrevet testamente mv. – du kan læse mere her: Danske Bedemænd.

Takt og tone i forbindelse med et dødsfald

Der er mange uskrevne regler i forbindelse med dødsfald og begravelse/bisættelse. Ofte kan folk være bange for at sige eller gøre de ’forkerte’ ting. Her får du nogle tommelfingerregler til, hvad der betragtes som god takt og tone i forbindelse med begravelse og bisættelse.

Flagregler

Ved dødsfald flages der på halv stang. Først hejser man flaget helt til tops, lader det vaje et par sekunder og lader flaget dale til der, hvor underkanten af flaget flugter med midten af flagstangen. Når flaget tages ned, hejses det igen til tops, hvorefter det tages ned. Husk at tage flaget ned senest ved solnedgang.

Hvis du vil læse mere om flagloven, kan du gøre det i denne folder omkring flagloven udarbejdet af Danmarks Samfundet.

Det kan du skrive på et kort til en begravelse eller bisættelse

Du bestemmer naturligvis selv, hvad du vil skrive på kortet sammen med bårebuketten til begravelsen eller bisættelsen. Men hvis det kniber med at finde på, hvad der skal stå, kan det være en god idé at skrive:

  • Et vers, afdøde (eller du) holdt af
  • Et digt – eller et uddrag af et digt
  • Om en personlig oplevelse sammen med afdøde
  • Empatisk og medfølende for de nærmeste efterladte

Husk at underskrive kortet med navn og gerne adresse eller mailadresse. Det gør det nemt for de efterladte at sende en tak for bårebuketten og omtanken.

Påklædning til en begravelse/bisættelse

Når du er til begravelse eller bisættelse, er det vigtigt at gøre sig umage med sin påklædning. Gå efter dæmpede farver, gerne grå eller sort, men hvid er også et godt bud på en neutral farve til højtideligheden. Det er ikke et krav, at man bærer sort i dag, men sørg for at undgå meget farverigt tøj – med mindre, der er tale om børn.

Højtideligheden

Det er god skik at ankomme til begravelsen eller bisættelsen ca. en halv time før højtideligheden som nærmeste pårørende. Der er ingen regler om, hvorvidt man som pårørende skal tage imod følget – du kan enten tage imod ved indgangen til kirken eller kapellet, eller du kan vente med at hilse på til efter højtideligheden.

Den sidste afsked bliver ofte kaldt begravelse som fællesbetegnelse, men en begravelse er en kistebegravelse, hvor kisten bliver båret ud på kirkegården og sænket i jorden, mens en bisættelse er en ceremoni, hvor kisten bliver kørt af sted til krematoriet i rustvognen. Når urnen kommer tilbage med asken efter 1-2 uger, bliver den sat i et urnegravsted eller spredt til havs, alt efter hvad afdøde har ønsket og/eller de pårørende har besluttet.

At kondolere

Der bliver ofte kondoleret til en begravelse. Ordet er gammelt og tilkendegiver, at man forstår og respekterer de efterladtes sorg og savn. Det kan bruges både før og efter højtideligheden i sammenhængen ”må jeg kondolere” eller ”jeg kondolerer”.

Mindesammenkomst / gravøl

Efter en begravelse eller bisættelse er der mange, der holder mindesammenkomst – eller gravøl, som nogle også kalder det – efterfølgende. Her serveres der typisk kaffe og øl eller vand samt kage eller en bid brød.

Mindesammenkomsten er, som navnet antyder, en måde for de pårørende at mindes afdøde på. De nærmeste pårørende får mulighed for at hilse på alle dem, der kom til højtideligheden, og der vil være mulighed for at dele minder og anekdoter om afdøde. Som regel vil der være mulighed for at sige nogle ord om afdøde eller måske spille et stykke musik med særlig betydning, men det er naturligvis noget, man selv beslutter. Man skal ikke holde en mindesammenkomst; det er helt og holdent noget, man selv bestemmer. I visse tilfælde kan afdøde dog have udtrykt ønske om en mindesammenkomst et bestemt sted, som bliver afholdt på en bestemt måde.

Der findes mange forskellige steder, der egner sig til en mindesammenkomst. Det kan være en lokal restaurant, et af kirkens eller kapellets lokaler, et forsamlingshus eller privat.

Læs mere under menuen tradition-etikette HER.

 

×