doedsfald-i-udlandet.jpg

Dødsfald i udlandet

Hvis dødsfaldet sker i udlandet, er det de lokale myndigheder i det enkle land, der udfylder dødsattesten. Herefter skal du som pårørende kontakte enten os som bedemand eller den danske ambassade eller konsulat, der kan give råd og vejledning i forbindelse med hjemtransport af kiste eller urne.

Hos Bedemand Per Rasmussen er vi eksperter i at planlægge begravelser og bisættelser - også ved dødsfald i udlandet eller transport af udlændinge, der er døde i Danmark og skal transporteres til deres hjemland. Vi håndterer alt fra kontakt til det pågældende lands myndigheder, afklaring om samt udstedelse af ligpas til afdøde, hjemtransport mv.
Vi kan hjælpe med at skabe overblik her og nu samt vejlede omkring beslutninger, som af praktiske årsager skal afklares på selve dødsdagen og dagene lige efter. Læs mere om hvad vi i øvrigt kan hjælpe med her.

Per 1. august 2014 er der ikke længere offentlig dækning af udgifter til hjemtransport af en dansk sikret, der er afgået ved døden under den første måned af pågældendes ferie- eller studierejse i et andet EU/ EØS-land, eller Schweiz og enkelte småstater. Dog vil der fortsat være offentlig dækning af udgifter til hjemtransport fra Færøerne og Grønland, som i dag.

Derfor påhviler det de pårørende at betale for hjemtransporten. Undtaget er, hvis afdøde havde en rejseforsikring eller en hele-verden-årsrejseforsikring.

For yderligere information kan du altid komme i kontakt med os på telefon 86 62 01 96

×