boern-begravelse-bisaettelse-bedemand-viborg-perrasmussen.jpg

Begravelse eller bisættelse af barn

Hos Bedemand Per Rasmussen er det at gøre en forskel essentielt for vores arbejde. Det gælder ved alle former for afsked – ikke mindst ved afskeden med et barn. 

Der opstår generelt mange spørgsmål, når forældre mister et barn og det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvad jeres muligheder er – og hvordan I får taget den for jer bedst mulige afsked.

Måske føler I jer rådvilde og i tvivl om, hvad den bedst mulige afsked er. Derfor anbefaler vi altid en uforpligtende snak med os om jeres ønsker og muligheder. Vi kan mødes i vores lokaler eller hjemme hos jer eller måske på hospitalet, alt efter hvad I foretrækker.

Mens nogen er helt afklarede med, hvordan de ønsker en højtidelighed gennemført, har andre sværere ved at mærke, hvad der føles rigtigt og har derfor brug for tid til at tænke over det sidste, svære farvel.

Vi har mange års erfaring og uddannelse i bedemandsbranchen og kan derfor give jer vejledning og rådgivning for at hjælpe jer et skridt videre i sorgen.

Det kan vi hjælpe med

Hos Bedemand Per Rasmussen kan vi hjælpe med alt i forbindelse med en bisættelse eller begravelse af et barn. Det gælder bl.a.

  • Valg af kiste og/eller urne
  • Kontakt til hospitalskapel, krematorium, præst, kapel og kirkegårdskontor. Vi kan også koordinere mødetidspunkter
  • Det formelle papirarbejde
  • Ansøgningsblanketten hos sygesikringen om økonomisk begravelsesstøtte
  • Blomster
  • Ilægning i kiste
  • Transport af kiste
  • Planlægning af ceremoni
  • Bistå ved ceremoni
  • Andet

Hvis I ønsker det, må I gerne selv transportere kisten til begravelsen eller bisættelsen.

Kister og urner

Vi har stor fokus på at gøre afskeden så smuk og personlig som muligt. Vi tilbyder derfor et bredt udvalg af urner i bl.a. i ler, økologisk lerjord samt uld. Vi har også unika-urner; nogle af dem har endda mulighed for tilkøb af en lille udgave af urnen, som I kan tage med hjem som minde. F.eks. med et hår eller lignende i (det er dog ikke tilladt at putte noget af asken i).

Derudover fører vi et udvalg af kister til børn. 

Selve begravelsen af barnet

Et barn, der er dødfødt før udgangen af 22. graviditetsuge, er ikke døbt og dermed ikke medlem af Folkekirken. Derfor har præsterne i den danske folkekirke ikke pligt til at stå for en begravelse eller bisættelse. De fleste præster vil dog gerne være med til at begrave spædbørn, også selv om de ikke er døbt. Hvis I har givet barnet et navn, vil de fleste præster også gerne være med til at bruge det under selve højtideligheden. På en evt. gravsten er det kun jer der bestemmer hvad der skal stå.

I kan drøfte selve ritualets gang med præsten. Nogle forældre har specifikke ønsker til ritualet, mens andre gerne vil have, at præsten bestemmer. Andre igen ønsker blot et mindre mindesamvær med de allernærmeste. I beslutter selv, om I gerne vil have en præst med til mindesamværet, eller om det er bedemanden, der skal forestå ritualet. 

Det er valgfrit, om I vil begrave jeres barn eller ej, hvis det er født før udgangen af den 22. graviditetsuge. I bestemmer også selv, om I vil have et separat gravsted til jeres barn, eller om det skal begraves på et familiegravsted. Flere forældre, der har mistet, kan godt lide tanken om, at deres lille barn er begravet sammen med dets bedste- eller oldeforældre, så der er nogen, der ’passer på’ det.

Faktaboks:

Et barn, der bliver født inden udgangen af den 22. graviditetsuge, og ikke er levende ved fødslen, bliver rent juridisk set som en abort. Det vil sige, at I som forældre ikke er forpligtet til at sørge for, at barnet bliver begravet eller bisat.

Vælger I at begrave eller bisætte jeres dødfødte barn, kan I begrave barnet på dets eget gravsted eller, hvis I har et sådant, begrave det i et familiegravsted. Det er ikke alle forældre til dødfødte børn, der vælger at sætte en gravsten. Nogle vil bare gerne have et sted, de kan komme og mindes.

Hvis I har mistet et barn, der var levende ved fødslen eller er født efter udgangen af den 22. graviditetsuge, har I, som ved ethvert andet dødsfald, pligt til at sørge for begravelse eller bisættelse af barnet.

Vigtigt at vide

For at en begravelse eller en urnenedsættelse af et barn, der bliver født inden udgangen af den 22. graviditetsuge. kan ske på kirkegården, skal I brug en særlig attest, som I får af jeres jordemoder. Den skal afleveres til bedemanden eller kirkegårdskontoret. Det er ikke nødvendigt med en dødsattest eller dødsanmeldelse.

Når et barn dør og skal begraves, får I som forældre et fast beløb i begravelsestilskud fra sygesikringen. Satsen er den samme, som den man modtager ved dødsfald af børn fra 0-18 år. Se de aktuelle satser her. Bedemand Per Rasmussen kan hjælpe jer med at søge tilskuddet.

Fiktiv eksempel på en gravsten til barn

Fiktiv eksempel på en gravsten.

×