mine-sidste-aftaler-2.jpg

Boudlæg

Hos Bedemand Per Rasmussen kan du nu også få hjælp og vejledning til andre vigtige dokumenter 

Vi har ansat Lene Lund Bendix, der som konsulent udfører diverse juridiske opgaver for os. Lene er cand.jur. og har desuden en Master i International og Europæisk Skatteret. Lene har arbejdet i en dødsbobeskatningsafdeling ved skattevæsenet og har desuden arbejdet i et advokatfirma med bl.a. dødsboer. 

Efter mange års ansættelse i Skat er Lene nu gået på pension, men vil gerne beskæftige sig med juraen, og hun har derfor valgt at indgå et samarbejde med Bedemand Per Rasmussen med henblik på at yde virksomhedens kunder service – særligt indenfor testamenter, fremtidsfuld-magter og dødsboer. 

Boudlæg 

I de mindste boer, hvor den samlede værdi ikke overstiger 52.600 kr. efter begravelsesomkostninger (2023), kan boet afsluttes uden skiftebehandling ved, at boet udleveres til nærmeste pårørende, eller den der har varetaget begravelsen. Ved boudlæg hæfter arvingerne ikke for afdødes gæld. Det koster 5.000 kr. at få vores hjælp til et boudlæg. 

×